Okresný úrad Banská Bystrica

You are here Home  > Okresný úrad >  Okresný úrad Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Telefón 048/4306 111
Fax 048/413 65 58

Odbor organizačný

Odbor majetkovoprávny

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
 • Oddelenie priestupkové

Odbor živnostenského podnikania

 • Oddelenie živnostenskej registrácie
 • Oddelenie živnostenskej kontroly

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

 • Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia
 • Oddelenie obrany štátu
 • Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Odbor školstva

 • Oddelenie odborných a metodických činností
 • Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
 • Oddelenie špecializovaných činností
 • Oddelenie vnútorných vecí

Odbor výstavby a bytovej politiky

 • Oddelenie štátnej stavebnej správy
 • Oddelenie územného plánovania
 • Oddelenie bytovej politiky

 

 


Adresa uradu

Adresa:
Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
GPS:
48.7276052, 19.135091099999954
Telefon:
Telefón 048/4306 111 Fax 048/413 65 58

Strankove dni

Pondelok:
08:00-15:30
Utorok:
08:00-15:30
Streda:
08:00-17:00
Stvrtok:
08:00-09:30
Piatok:
08:00-14:00

Zanechaj recenziu

Kvalita služieb
Poloha
Personál
Zariadenie
Stránkové dni

Close Comments

Vlozit komentar